psychoterapia

Psychoterapia to forma leczenia, podczas którego osoba z problemami psychicznymi lub emocjonalnymi rozmawia z drugą osobą. Ta druga osoba może być psychiatrą, psychologiem, doradcą zdrowia psychicznego,  psychoterapeutą, pracownikiem socjalnym, lekarzem medycyny alternatywnej lub (w najszerszym tego słowa znaczeniu) osobą wspierającą. Kiedy psychoterapia jest skuteczna, pacjent doświadcza pozytywnej zmiany, która rozwiązuje lub łagodzi problematyczne zachowania, przekonania, kompulsje, myśli lub uczucia. Szczegółowe informacje o tym, czym jest psychoterapia, znajdziesz w serwisie Lustro.org

Artykuły i inne informacje zawierające hasło "psychoterapia":

Jak rozpoznać depresję i zrozumieć jej objawy?

Depresja to poważne zaburzenie psychiczne, które wpływa na miliony osób na całym świecie. Jest to stan, który wpływa nie tylko na umysł, ale również na ciało, wpływając na sposób myślenia, odczuwania i funkcjonowania osoby. Depresja powoduje, że osoba czuje się smutna lub zniechęcona przez dłuższy czas, co zdecydowanie przekracza typowe, krótkotrwałe uczucia smutku lub niezadowolenia. Według...

czytaj dalej

Jak sobie poradzić z FOMO? – strachem przed byciem pominiętym

Fear of Missing Out, powszechnie określany jako FOMO, to uczucie niepokoju lub niepewności, którego doświadcza dana osoba, gdy czuje, że omija ją coś, co według niej powinno być jej udziałem. Uczucie to jest często związane z działaniami, które wydają się zyskiwać większą uwagę lub popularność (takimi jak pewne wydarzenia społeczne lub najnowsze trendy) i jest powszechnie doświadczane poprzez...

czytaj dalej

Jak działa psychoterapia online?

Osoby z problemami zdrowia psychicznego mogą nawet w naszych czasach napotkać bariery w dostępie do skutecznych form psychoterapii, takich jak np. psychoterapia psychodynamiczna. Chodzi tu o ludzi z utrudnionym dostępem mieszkających przykładowo w małych miejscowościach, czy też osób często podróżujących, jak i też będących zagranicą. Sytuacja z trudnym dostępem do psychoterapii dotyczy także...

czytaj dalej

Jak rozumiana jest depresja w psychoterapii psychodynamicznej?

W psychoterapii psychodynamicznej depresja jest postrzegana jako objaw ukrytego konfliktu psychologicznego. Z jednej strony istnieje poczucie głębokiego smutku lub pustki, które mogą być spowodowane okolicznościami, a z drugiej strony poczucie wewnętrznego oporu wobec żądań stawianych przez innych. Depresja to nie tylko zaburzenie nastroju, ale także stan emocjonalny, w którym ludzie czują się...

czytaj dalej

Jak radzić sobie w kryzysie psychicznym?

Kryzys jest często używanym określeniem, kiedy dany etap życia wydaje się zbyt trudny. Zarówno nasza codzienność, jak i ta dostarczana chociażby przez telewizję czy social media. Słowo kryzys z języka greckiego oznacza przesilenie, punkt zwrotny, wstrząs, przełom… Potocznie określa sytuacje, w których wspólnym mianownikiem jest aspekty zagrożenia. Czym tak naprawdę jest kryzys życiowy? Czym jest...

czytaj dalej

Jak skutecznie pomagać biednym, bezdomnym ludziom?

Świat bezdomnych wydaje się bardzo dalekim światem, zwykle jest bardzo odległym... w praktyce jednak codziennie spotykamy takich. Są to jednak tacy sami ludzie, jak i my. Statystyki mówią, że bezdomni stanowią około 2% ludności. Tak naprawdę problem ten może dotknąć każdego, ludzie ulicy to często ludzie po ciężkich kryzysach jak np. utrata pracy, choroba, przemoc w domu, śmierć współmałżonka...

czytaj dalej
Jak sobie radzić ze stresem?

Jak sobie radzić ze stresem?

Zarządzanie stresem (zarządzanie stresem, zarządzanie stresem ) to szerokie pojęcie, które odnosi się do technik i psychoterapii w celu kontrolowania poziomu stresu osoby. Zarządzanie stresem ma na celu poprawę codziennego życia ludzi. Istnieją różne techniki radzenia sobie ze stresem w życiu. Dobrą wiadomością jest to, że w miarę nabywania różnych technik radzenia sobie ze stresem zwiększy się...

czytaj dalej
Jak manipulatorzy kontrolują swoje ofiary?

Jak manipulatorzy kontrolują swoje ofiary?

Dziś kolejny psychologiczny temat, a mianowicie kilka słów o tym, jak bronić się przed manipulacją, poznając ich typowe techniki działań. Kłamstwa - posługiwanie się kłamstwami trudnymi do ustalenia w momencie wypowiedzi, gdy często prawda może zostać ujawniona później, gdy jest już za późno. Jedynym sposobem na zminimalizowanie możliwości bycia oszukanym jest uświadomienie sobie, że niektóre...

czytaj dalej
Jak zdiagnozować PTSD (zespół stresu pourazowego)?

Jak zdiagnozować PTSD (zespół stresu pourazowego)?

PTSD zostało opisane zarówno w ICD jak i w DSM (oba te systemy mają bardzo podobne kryteria), w niniejszym artykule przedstawimy diagnostykę wg DSM-5 Te kryteria diagnostyczne dotyczą dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6 roku życia. Dla dzieci w wieku 6 lat i młodszych określone są dodatkowe kryteria. Kryterium A: Narażenie na traumatyczne wydarzenie Osoba doświadczyła sytuacji zagrażającej...

czytaj dalej

Jak działa PTSD u zwierząt (zespół stresu pourazowego)?

Jeden z pierwszych opisów objawów zespołu stresu pourazowego u zwierząt, a także hipoteza jego podobieństwa do tego stanu u ludzi, należy do Iwana Pietrowicza Pawłowa. W 1924, podczas powodzi , komórki z psami doświadczalnymi w jego laboratorium zostały w dwóch trzecich zalane lodowatą wodą. Zwierzęta brnęły, ale nie mogły się wydostać. Jednocześnie, aby je uratować, personel laboratorium musiał...

czytaj dalej