Świat bezdomnych wydaje się bardzo dalekim światem, zwykle jest bardzo odległym... w praktyce jednak codziennie spotykamy takich. Są to jednak tacy sami ludzie, jak i my. Statystyki mówią, że bezdomni stanowią około 2% ludności. Tak naprawdę problem ten może dotknąć każdego, ludzie ulicy to często ludzie po ciężkich kryzysach jak np. utrata pracy, choroba, przemoc w domu, śmierć współmałżonka...

czytaj dalej