Jakie życzenia złożyć Tacie? życzenia dla Ojca

Relacje z ludźmi

5
(1)

Poszukujesz inspiracji dla życzeń dla Taty? Dobrze trafiłeś, mamy dla Ciebie zestaw unikalnych, oryginalnych życzeń na każdą okazję: na dzień Ojca, na urodziny, a także na imieniny.  Życzenia dla Ojca, zostały napisane i opublikowane w 1935 roku prez Panią Elwirę Korytyńską (życzenia pochodzą z publikacji „100,000 powinszowań”). 

Jakie życzenia złożyć tacie (ojcu) na imieniny? Życzenia imieninowe dla Taty

1

Za Twe troski, za Twe czyny
Cóż Ci dam dziś mój jedyny
Tatusieczku ukochany?
Oto stoję łzą zalany,
Łza wzruszenia,
Co ocienia,
Pełen uczuć
Dziś wzrok mój…
Oto stoi synek Twój
I w ofierze
Składa szczerze
Snopek życzeń
Swój:
Daj Ci Boże,
Życia zorze
Zdrowia, szczęścia
Dni,
I wszystkiego najlepszego
Życzę dzisiaj Ci!…

2

Mój Tatusiu ukochany
Skarbie drogi mój,
Dziś to dzień tak pożądany
Dzień Imienia Twój.
Przyjm odemnie więc życzenia
Abyś długo żył
By Ci zdrowie użyczyło
Wiele, wiele sił…
Byś szczęśliwie, bez łez w oku
Spędzał życia czas,
Mając wdzięcznych dzieci grono
Pośród wszystkich nas.

3

Mój Ojczulku, mój kochany,
Z nieba do nas tu zesłany
Jakże kocham Cię!
Całem sercem, całą duszą
Tatusieczku ukochany,
Do Ciebie się rwę…
Życzeń składam Ci tysiące
I miłością serce wrzące
Pragnień-szczęścia, sił,
Abyś wieki z nami całe
Mając szczęście wiecznotrwałe
W zdrowiu stałem żył.

4.

Dużo mam życzeń i pragnień wiele:
Niech Ci się życie po kwiatach ściele,
Nie znaj czem troska i czem kłopoty
Niech Ci przyświeca promyczek złoty,
Niechaj Ci zdrowie przez wieki służy
Żyj nam Tatusiu, ach! jaknajdłużej!..

5.

Mój Ojczulku, mój jedyny,
Dziś są Twoje Imieniny
A więc życzyć będę szczerze
Uczuć kwiaty nieść w ofierze:
Żyj szczęśliwy, wieki całe
Szczęście Twe niech będzie warte,
Zdrowie miej, miej dużo siły.
Mój Tatusiu, drogi, miły!

6.

A niechże Ci szczęście służy,
Ojczulku mój ukochany
A praca niech Cię nienuży
Tatusiu mój uwielbiany
Bądź szczęśliw zawsze i wszędzie
A w późnej Twej starości
Doczekaj dni spokojnych
W dostatku i radości.

7.

Wesoły nadszedł dzień,
Gdy smutek idzie w cień
Gdy radość i wesele
Panują razem śmiele.
Co dzień Imienin Twój
Ojczulku drogi mój!
Bądź szczęsny, zdrowy wciąż
Nić życia cicho wiąż,
Ogarniaj sercem świat
Litości nieś mu kwiat,
Niech błogosławieństw moc·
Nad Tobą lśni i w noc.

8.

Żyj nam długo i szczęśliwie
Pędź Swe życie beztroskliwie
O to prosi, Boga w niebie
Ten, co kocha bardzo Ciebie.

9.

Ojczulku, miły
Wołam co siły:
Kocham Cię stale,
Wiesz doskonale,
Więc serce moje
Od dzisiaj Twoje.

10

Bądź drogi Ojcze szczęśliwy i zdrowy,
Niech kłopot nigdy nie trapi Twej głowy,
Niech nie oblega Cię smutek zmartwienie,
Niech się wypełnia każde Twe pragnienie,
Dożyj lat późnych w gronie swej rodziny.
Kochaj nas zawsze, Tatusiu jedyny.

11

Niby fale płyną lata,
Co rok zmienna ziemi szata,
Co rok inne idą dzieje…
Tylko jedno słonko grzeje
I nie zmienia barwy złota
Czyli chłody czy spiekota.
Słonkiem również miłość dzieci,
Co tak tkliwe czucie nieci
Ona zawsze jest bez zmiany
Niby promień złotem tkany.
Taką miłość daję Tobie,
Kochać będę Cię i w grobie.

12

Ach! bądź szczęśliwy tatusiu złoty,
Nie znaj czem smutek i czem kłopoty,
I nie pochylaj w zmartwieniu czoła
Bo wszystko zatrzeć miłość Ci zdoła,
Miłość rodzinna, miłość Twych dzieci,
Bo niby zorza w życiu Twem świeci,
Którą to miłość składam w ofierze
Dziś w dzień Imienia, bo kocham szczerze.

13

Kocham ja Ciebie, Ojczulku jedyny,
Ach! Ty wiesz o tem! Lecz przyjm od dzieciny,
Słów kilka życzeń, co z serca wprost płyną,
Co w toni życia nigdy nie zaginą.
Bądź szczęśliw zawsze, nie zaznaj zmartwienia,
Niech Ci Twój smutek w radość się zamienia,
Niech kłopot wszelki od Ciebie odlata,
Niech kwietną będzie życia Twego szata.

14.

Mego Tatusia kocham serdecznie,
Kochać Go będę bez miary wiecznie
I pomnieć zawsze na Jego słowa,
W których się mądrość i miłość chowa,
I życzyć stale zdrowia i siły
By setne lata żył Tatuś miły!

15.

Tatusiu drogi,
Nie znaj czem głogi
Miej złota dużo,
Siły niech służą
Byś żył nam lata
Dla chwały świata
Dla dzieci chluby
Tatusiu luby!

16.

Mija szereg lat
Odmienia się świat,
Wszystko się odmienia
Jedno się nie zmienia,
Miłość szczera dzieci,
Wiecznie w życiu świeci,
Tę miłość w ofierze
Niech Tatusiek bierze.

17

Kwiateczki na łące
Nie są tak pachnące
Jak miłość Twych dzieci
Najcudniejsza z kwieci.
Kocham Cię i życzę
Na cały świat krzyczę:
Ojczulku kochany
Od Boga nam dany
Nie znaj czem kłopoty
Tatusiu mój złoty!

18

Nie mogę nic Ci dać,
Na dary mnie nie stać,
Choć chciałbym skarbów pąk,
Do Twoich przynieść rąk.
Tatusiu drogi mój
Ot chyba synek Twój
Serduszko da Ci swe
I złoży w ręce Twe
Ten dar prawdziwie mój
Niech będzie zawsze Twój.

19

Dzień tak święty, tak uroczy,
Mało serce nie wyskoczy,
W ten radosny dzień!
Mój najdroższy, mój jedyny
Przyjmij dzisiaj od dzieciny
Życzeń wielką moc…
Bądź wesoły, zdrów, bez troski,
Niech Cię strzeże anioł boski
W dzień i równie w noc!

20

Mój Ojczulku, mój jedyny,
Dzisiaj Twoje Imieniny,
Więc Ci życzę z serca, duszy,
Byś nie zaznał bólów głuszy,
Byś szczęśliwy był bez miary
I choć dzionek byłby szary
Niech Ci słonkiem miłość świeci,
Kochających Twoich dzieci.

21

Niech Ci życie słodko płynie
Niechaj smutek wnet zaginie,
Niech odlecą wnet kłopoty
Tatusieczku drogi, złoty!

22

Cóż Ci złożę na wiązanie?
Chyba moje to kochanie
I tych uczuć moich kłosy,
Co się wznoszą pod niebiosy
I tę łzę, co w oku świeci
Łzę wzruszenia od Twych dzieci.

23

Dałbym skarby, dałbym kwiaty,
Alem mały, niebogaty,
Chciałbym, żebyś chodził w złocie,
Lecz się kończy na ochocie,
Gdyż nic nie mam prócz życzenia,
Prócz życzenia i pragnienia,
Abyś żył nam wieki całe
I miał szczęście wiecznie trwałe.

24

Choć mała jestem, głęboko czuję
I bardzo Ciebie Tatusiu, miłuję
I życzę Tobie byś miał szczęście, zdrowie,
Resztę Ci uścisk serdeczny dopowie.

25

Niech Cię smutek omija i troska
Niech wciąż czuwa nad Tobą dłoń Boska.
Miej dostatek i zdrowie i siły
Bądź szczęśliwy, Ojczulku mój miły!

26

Tatusieczku, drogi, złoty,
Daję Ci te słowa:
Nie wiedz nigdy, czem kłopoty
Spokojną miej głowę!
Miej monety zapas duży
A i szczęścia wiele
Niech Ci zdrowie zawsze służy
Kwieciem droga ściele.

27

Weselem życie Twe, niech tchnie
Niech w trudy droga Twa nie mknie,
Zawodów nie znaj, czem jest ból,
Niech strzeże Ciebie życia Król,
Nie znaj czem smutek i czem łza
Niech radość, szczęście wiecznie trwa.

28.

Żyj Tatusiu miły
Pełen zdrowia, siły
Żyj sto lat i więcej
Proszę najgoręcej dziś Boga na niebie.
Ach! bo kocham Ciebie.

29

Tak mi trudno dziś mówić, co czuję
Chociaż szczerze Tatusia miłuję,
To wzruszenie tamuje mi słowa
Pała serce, goreje mi głowa,
Nawet uczuć wysłowić nie daje
I w mem sercu życzenie zostaje
Lecz Ty wiesz, o, Ojczulku kochany,
Żem na życie i śmierć Ci oddany,
Że Cię ·kocham, mój drogi, mój miły
Zawsze, wszędzie, z calutkiej swej siły
I wciąż pragnę Ci szczęścia, radości,
Tej radości, co stale wciąż gości,
Co gorycze i troski odgania
Przed zmartwieniem i bólem osłania.

30

Tatusieczku mój drogi, kochany,
Oto Synek Twój, Tobie oddany
Składa życzeń i pragnień swych kwiecie,
By Ci dobrze wciąż było na świecie,
Abyś nie znał czem smutek i żale,
O nieszczęściu nie wiedział też wcale.

Życzenia imieninowe dla taty pisane prozą

1

Najdroższy Tatusiu.
W dniu tak dla mnie uroczystym wypowiem Ci, co czuję i czego pragnę, a wierzaj mi, że z całego serca.
Bądź szczęśliwy i zdrowy, Tatusiu mój najukochańszy, niech Ci będzie zawsze dobrze przez życie całe.
Miej chwil dużo radosnych, nie znaj czem zawody i bolesne rozczarowanie i przyjmij odemnie dzisiaj uścisk serdeczny, jako od kochającego Cię całem istnieniem dziecka.

Przywiązany syn
Mieczysław.
2

Ukochany Ojczulku,
Całem sercem kochając Ciebie, mój najdroższy Tatusiu, życzę Ci szczęścia i zadowolenia, dobrobytu i chwil pełnych radości.
Oby nigdy najmniejsza przykrość nie była Twoim udziałem, abyś nie znał, czem kłopot i troska.
Z całej mocy starać się będę, aby Cię nigdy nie zasmucić i postępując, jak mi każesz, stać się dla Ciebie pociechą i chlubą.
Przyjmij drogi Ojczulku tych życzeń kilka z serca płynących od swej kochającej córki.

Heleny.
3

Ukochany Tatusiu,
Kto kocha, ten dobrze kochanemu życzy i szczęścia dlań pragnie.
Ty wiesz, Ojczulku kochany, że serce moje przepełnione dla Ciebie miłością prawdziwą, że życie bym Ci złożył w ofierze, o ileby to było potrzebne.
Ale choć wiesz o tem, to jednak w dzień Twego Imienia muszę Ci powtórzyć to, co w sercu swem noszę, gdyż nadmiar uczuć pierś mi rozsadza.
Bądź szczęśliwy, Drogi Ojczulku; nie miej kłopotów i troski, ciesz się stałem zdrowiem i zadowoleniem i żyj nam jaknajdłużej.

Twój Kochający Syn
Stanisław.
4

Najmilszy Tatusiu.
Oby Bóg, który sprawami ludzkiemi kieruje, zesłał na Ciebie wszelkie dobro i błogosławieństwa.
Obyś nie zaznał smutku ni bólu, nie wiedział czem łza i troska.
Bądź zawsze zdrów i szczęśliwy, ciesz się postępowaniem Swych kochających dzieci i przyjmij ucałowanie Twych rąk ukochanych od bardzo Cię miłującej córki

Julji.
5

Kochany Tatusiu.
Z jakąż radością złożyłbym u stóp Twoich całe stosy złota i woniejącego kwiecia, jakież nieprzeliczone skarby oddałbym w Twoje przezacne dłonie.
Alem nie bogaty i chęci moje są bez znaczenia żadnego, ale wierzę, że tylko w jęciu ludzi obojętnych są bez wartości, Ty to inaczej osądzisz, Ojczulku mój najdroższy.
Policzysz chęci moje za czyny, bo wiesz, żem bezsilny, gdy o dary idzie, bo wiesz, że gdybym miał wszystko co najlepsze złożyłbym ci w ofierze. Czyny, których wykonać nie jestem w stanie, niech zostaną szczeremi chęciami, a ja słowem wypowiem Ci, najukochańszy Ojczulku, swe życzenia. Obyś był zadowolony i zawsze szczęśliwy, oby spełniły się Twe zamiary i obyś żył w zdrowiu i powodzeniu długie szeregi lat.

Twój szczerze przywiązany
Syn Ludwik.
6

Kochany mój, drogi Tatusiu!
Jakżem szczęśliwa, iż mogę Ci dziś wynurzyć życzenia, jakie w sercu swem przywiązanem do Ciebie wciąż noszę.
Jakże miło mi powiedzieć Tobie, Tatusiu najdroższy, że Cię kocham z całego serca, że kochać Cię nigdy nie przestanę, póki tchu w piersi starczy, że pragnę dla Ciebie szczęścia bez chmurek, spokoju i sił do pracy.
Obyś nie zaznał nigdy, Tatusiu najmilszy, gorzkiego od ludzi zawodu, a miłość rodziny niech Ci opromienia życie, stały uśmiech na Twe szlachetne kładzie oblicze.

Twoja kochająca córka
Ela.
7

Najukochańszy mój Ojczulku.
Snop życzeń składam pod Twe stopy, Ojczulku mój najlepszy, życzeń z głębi serca płynących.
Obyś nie zaznał nigdy smutku i żałości, a łza niech nigdy w progi życia Twego nie wkracza.
Szczęście niech się wciąż do Ciebie uśmiecha, a miłość ludzka i poważanie niech Twą postać czcigodną otacza.
Żyj nam długie lata bez trosk i zawodów, dając wzór z Siebie do naśladowania dzieciom Twym i otoczeniu.

Twój bardzo kochający Cię syn
Józef.
8

Miły mój i ukochany Ojczulku!
Przyjmij dziś odemnie Ojczulku najdroższy trochę życzeń moich i pragnień, wiecznie w sercu noszonych, a dziś w dzień Imienia wypowiedzieć się mających.
W zdrowiu stałem, w szczęściu niezmiennem pędź życie, Ojczulku ukochany, bez trosk i kłopotów, bez zawodów i rozczarowań.
Bądź zawsze zadowolony i pełen zapału do czynu bądź litościwym i miłości pełnym dla nieszczęśliwych i pamiętaj, że masz serce oddane i kochające Swej córki, która życie swe gotowa Ci złożyć w ofierze.

Twoja bardzo kochająca córka
Janina.
9.

Ukochany Ojcze.
Trudno mi wyrazić myśli moje i moje pragnienia, Ojczulku najdroższy, za dużo ich bowiem naraz zebrała się w mem sercu.
Powiem więc Ci co najważniejsze, a resztę dopowie Ci przeczucie.
Przyjmij więc dziś od Swego przywiązanego syna życzenie lat długich w zdrowiu i dobrobycie…
Bądź szczęśliwy, bez troski, nie miej smutków i żalów serdecznych, kochaj mnie, jak ja Cię bezmiernie, kocham, Tatusiu najdroższy i pamiętaj, że serce moje na wieki wierne Ci zawsze będzie.

Twój przywiązany syn
Władysław.
10

Najdroższy Tatusiu.
Cieszę się bardzo, że mogę dziś przy sposobności wypowiedzieć co czuję i czego dla ukochanego Ojczulka z całego serca pragnę.
Otóż, Tatusiu najmilszy, bądź zdrów i wesół, szczęśliwy i zadowolony.
Miej pociechę ze Swej gromadki, która Cię bardzo szanuje i kocha i przyjmij od kochającej Cię córki serdeczne ucałowanie.

Bardzo kochająca córka
Wanda.
11.

Drogi, kochany Ojczulku.
Przejęty głębokiem przywiązaniem i wdzięcznością dla Ciebie, Ojczulku najmilszy, śpieszę złożyć Ci moje z głębi serca płynące życzenia i zapewnić, że póki życia stanie nie przestanę Cię szanować i sercem płacić za Twe dla mnie poświęcenie i miłość.
Bądź Ojcze najdroższy zawsze zdrów i szczęśliwy, niech najmniejszy smutek nie ocienia nigdy Twojego czoła i przyjmij uścisk serdeczny od

Kochającego Cię syna
Wacława.
12

Ukochany dobry Tatusiu, pozwól, że Ci napiszę choć w małej części, czego pragnę dla Ciebie przez życie swe całe, a co wypowiedzieć mogę w dniu Twojego Imienia.
Oby Ci służyło zdrowie, obyś miał spokój i dobrobyt a nie zaznał troski i kłopotów.
Kocham Ciebie, Ojczulku serdecznie i wdzięczną Ci będę do końca życia, za wszystko coś dla mnie uczynił i prosić będę Boga dla Ciebie o wszelkie dobro.

Kochająca Cię córka
Maria.

Życzenia dla Taty na nowy rok? Jakie życzenia złożyć tacie w nowym roku?

1

Ojczusiu drogi mój
Oto dziś synek Twój
Przychodzi Ci winszować
I ręce ucałować
I wołać ile siły:
Żyj długo, Ojcze miły!
Nie zaznaj czem kłopoty
Ojczulku drogi, złoty!

2

W tym nowym roku życzeń składam wiele:
Niech Ci się życie, jak po kwiatach ściele,
Bądź zawsze zdrowy, i zawsze szczęśliwy
Wiedź życie długie, miej byt beztroskliwy,
Niech łza w Twem oku nigdy nie postanie
I przyjmij dzisiaj serce na wiązanie.

3

Chciałbym ja życzeń wypowiedzieć dużo,
Lecz wołam tylko: Niech Ci siły służą!
Miej zawsze szczęście, bądź wolny od troski
Niech spływa na Cię łaski promień Boski.
Nie zaznaj smutku ani łez zmartwienia,
Nie wiedz czem zawód i czem zniechęcenie.

4

Tatusiu drogi, Tatusiu mój złoty.
Nie znaj czem bieda i czem są kłopoty.
W gronie Swych dzieci żyj nam długie lata
I niechchaj los Ci wieniec szczęścia splata.
I wierz mi drogi Tatusiu, kochany,
Żem całem sercem wciąż Tobie oddany.

Noworoczne życzenia dla taty, pisane prozą

1

Kochany Ojcze!
Rok zleciał jak jedna chwila i oto znów składam Ci moje serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Obyś Ojczulku najdroższy był zdrów i wesoły, oby Ci się wiodło we wszystkiem i oby się wszelkie Twe spełniły zamiary.
Niech ten rok rozpoczynający się będzie początkiem Twego stałego dobrobytu i powodzenia. Oby Cię nie nawiedzał smutek i zmartwienie.

Przywiązany Syn
Karol
2

Kochany mój Ojczulku!
Śpieszę złożyć Ci moje noworoczne życzenia i zapewnić Cię o mem szczerem przywiązaniu i miłości.
Oby Stwórca obdarzył Cię zdrowiem i powodzeniem, obyś był zawsze zadowolony i szczęśliwy.
Każdy Twój zamiar, najdroższy Ojczulku, niech dojdzie do skutku, bądź zawsze promieniem jasnym w twej rodzinie i podporą dla ludzi w biedzie tonących.
Nie znaj trosk ani smutków i pamiętaj, że masz córkę, która za ciebie życie oddać gotowa.

Kochająca Cię bardzo.
Sabina.
3

Ukochany mój Tatusiu!
Życzę Ci w dniu rozpoczynającego się Nowego roku abyś był zawsze pełen radości i powodzenia, aby nie dokuczał Ci nigdy niedostatek, nie zasępiła Ci czoła troska.
Bądź zdrów, Ojczulku najdroższy, i wierz mi, że życiem całem chciałbym Ci okazać wdzięczność i przywiązanie, jakie mam dla Ciebie.
Bądź szczęśliwy i jak dotąd, tak i później w szczęściu pamiętaj o nieszczęśliwych i potrzebujących.
Będę błagał Stwórcę, aby spełnił moje dla Ciebie, Ojcze drogi, pragnienia.

Twój kochający syn
Alfred
4

Mój Ojczulku ukochany!
Całem sercem kochając Ciebie, Ojczulku mój najmilszy życzę Ci wszystkiego, czego zapragniesz w twem życiu, a przedewszystkiem zdrowia i pomyślności. Obyś nigdy nie zaznał przykrości, Ojczulku najmilszy, obyś otoczony był zawsze miłością ludzką i szacunkiem, a życie dla Ciebie oby było jednem pasmem radości i zadowolenia.

Twoja córka Zuzanna


Podobne artykuły ze strony:

Jak bardzo to było pomocne?

ściągnij gwiazdki z nieba by to ocenić

średnia 5 / 5. ilosc głosów: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *