Jakie życzenia złożyć Mamie z różnych okazji?

Relacje z ludźmi

5
(1)

Dla tych, co zastanawiają się jakie życzenia złożyć mamie z okazji imienin, nowego roku i innych okazji, przygotowaliśmy listę życzeń napisanych przez Panią Elwirę Korytyńską (życzenia pochodzą z publikacji 100,000 powinszowań).

Życzenia dla Mamy na Imieniy – w dniu imienin (proza)

 
1
Najdroższa Mamusiu.

Twoja mała córeczka doczekać się ranka nie mogła, myśląc o tem, żeby najpierwsza złożyć Ci serdeczne życzenia.
Wyglądałam słoneczka, któreby dzień zwiastowało i jak tylko promyczek złoty wsunął się do mego pokoiku natychmiast wyskoczyłam z łóżeczka, aby biedz do swej umiłowanej, najdroższej Mamusi i wypowiedzieć to wszystko, co me serduszko maleńkie czuje i czego dla ciebie pragnie.
Mateńko najukochańsza, bądź zawsze zdrowa i szczęśliwa, nie znaj troski kłopotów, nie martw się niczem…
O, moja najmilsza Mamuśko, kocham Ciebie całem sercem i obiecuję od dnia dzisiejszego nie czynić nic takiego, czegobyś nie chciała, żebym robiła i postępowaniem swemi nie sprawiać Ci zmartwienia.
Modlić się o Twe zdrowie będę i kochać przez życie całe.
A teraz całuję Cię Mamusiu najukochańsza i pozostaję Twoją

Serdecznie Cię kochającą córeczką
Alinka
2

Najmilsza Mateńko,
Ty wiesz, droga moja, że Cię zawsze kocham jednako i jednakie mam dla Ciebie życzenia… Wiesz i wierzysz temu, chociaż nie raz syn Twój zaprzeczył swem postępowaniem temu zapewnieniu o miłości.
Ale Ty wiesz także, Mamusiu najdroższa, że nie ze złej woli zmartwię Cię czasem, że to co niedobrego zrobię, to skutek niezastanowienia się, bom nie duży jeszcze, a więc i silnej woli nie mam. Przebaczasz mi więc, najkochańsza Mamusiu i zapominasz. Bo wiesz, że mimo wszystko, ja Cię kocham i szczęścia Twego pragnę.
Nacóż więc mam powtarzać dziś co czuję? Bo zwyczaj każe życzyć w dzień Imienin wszystkiego najlepszego, bo wreszcie to miło mówić komuś bardzo kochanemu, że Go się wciąż kocha i wielbi.
Przyjmij więc odemnie Mateńko najdroższa całe stosy życzeń, a więc, zdrowia przedewszystkiem, bogactwa, aby serce Twe litościwe mogło zaspokoić swe pragnienie pomagania bliźnim i abyś trosk i ciężkich trudów w życiu nie miała.
W zdrowiu i szczęściu pędź życie z nami, kochającymi Cię naprawdę nad życie i przyjmij wraz z temi życzeniami ucałowanie serdeczne od kochającego Cię syna

Juljana.
3
Najukochańsza Mamusiu.

Życia mego całego nie starczałoby na wypowiedzenie mych życzeń i uczuć, jakie mam dla Ciebie, najdroższa.
I wypłacić Ci się za wszystko, coś dla mnie zrobiła, niczem nie jestem w stanie. Cóż więc pocznę? jakiż dar Ci mateńko moja przyniosę?
Kwiat zwiędnie, słowa przebrzmią i w dal ulecą..
A ja Ci chcę ofiarować coś trwałego, coś niewiędnącego…
O, Mamusiu moja! weź więc to, co biciem swem o życiu świadczy, co każdą krwi kroplą, każdem uderzeniem Ciebie kocha. Weź serce moje…

Twoja kochająca córka
Róża.
4
Najdroższa Mateńko.

Słowa ani w ustach ani na piśmie wyrazić tego co czuję, nie potrafię.
Więc myślę, że zrobię najlepiej, jeśli Ci tylko powtórzę, co w mem sercu dla Ciebie się mieści.
Któż mówi ono przedewszystkiem, że Cię kocha nad wszystko na świecie, że czuje wdzięczność bezgraniczną za wszystko, że uwielbia Cię za Twą dobroć niewysłowioną, za słowo każde zwrócone do mnie, za uśmiech do mnie skierowany, za usiłowanie zrobienia ze mnie zacnego i użytecznego człowieka.
Niech Ci los zapłaci za to wszystko i obdarzy Cię wszelkiem dobrem i powodzeniem.

Twój kochający syn Jerzy.
5.
Najukochańsza Mamusiu.

Dużo życzeń mam w sercu i myśli, dużo pragnień dla Ciebie, Mamusiu najukochańsza, ale nie starczyłoby miejsca do wypisania wszystkiego, co czuję.
Napiszę więc Ci tylko, że kocham Cię i kochać będę przez życie całe, że dołożę wszelkich starań, aby Ci nigdy nie zrobić przykrości, przeciwnie, być Ci radością i szczęściem.
Żyj długo w zdrowiu, i powodzeniu Mamusiu najmilsza, nie znaj czem kłopoty i troska, niech nigdy niedostatek nie wchodzi w progi Twego życia i niech łza nigdy Twego słodkiego nie chmurzy wejrzenia.

Twoja przywiązana i kochająca Córka
Sabina.
6.
Droga, ukochana Mamusiu.

Bądź zawsze szczęśliwa i bez troski, miej zdrowie i ani jedna zła chwila niech nie zaćmi Twego zadowolenia.
Bądź kochaną przez wszystkich, niech na drodze Twego życia nie stanie nikt wrogi, ktoby Ci spokój zakłócił i smutek kładł na Twe oblicze.
A kochaj Swego uwielbiającego Cię syna, tego syna, któregoś na Swych rękach wypiastowała i który wielką pała ku Tobie miłością. Przyjmij teraz od niego uścisk serdeczny i zapewnienie, iż wstydu Ci nigdy nie przyniesie, mając wciąż przed oczyma duszy wzór tak doniosły, jak Twe życie Mateńko najdroższa.

Twój kochający syn
Czesław.
7.
Najmilsza, najdroższa Mamusiu.

Spieszę Cię najukochańsza zapewnić w dniu Twego Imienia, iż nie posiadasz w Swem gronie serca tak oddanego i kochającego, jak moje, Twej ubóstwiającej Cię córki.
Może ktoś inny potrafi gładszemi i piękniejszemi zdaniami wypowiedzieć Ci swoje przywiązanie, ale, wierzaj mi, że jednak głębia mego serca przewyższy górnolotne frazesy i wykaże czynem większe i trwalsze ku Tobie, Mamusiu jedyna, miłość i przywiązanie.
Kocham Cię bardzo, Mamusiu, Ty wiesz o tem, a gdy kto kocha, to i życzy wszystkiego najlepszego i pragnie kochanej przez siebie Osobie szczęścia.
Powtarzam więc Ci dzisiaj to, co przez lata całe noszę w swem kochającem sercu: Bądź szczęśliwa i zdrowa, nie miej trosk ni przykrości, niech Cię zło omija a wszelkie dobre ku Tobie przez życie Twe całe biegnie.

Kochająca córka
Jadwiga.
8
Droga, wielce kochana Mamusiu.

Pragnąłbym wypowiedzieć Ci wszystko czego dla Ciebie pragnę, ale nawał życzeń jest tak wielki, że trudno to spełnić.
Powiem więc Ci tylko Najdroższa Mateńko, to, co mi się zdaje najważniejsze.
A więc: Bądź zdrową i szczęśliwą, niech spełnią się Twe wszystkie pragnienia, niech smutek nie ma do Ciebie przystępu, a radość niech Twe rozjaśnia oblicze.
Doczekaj się z Twego syna pociechy, przez najdłuższe lata w spokoju, bez troski czuwaj nademną, abym w Twe ślady wstępując, zasłużył na szacunek i miłość, jakiemi Ty się cieszysz, Mateńko.

Twój przywiązany syn
Edward.
9
Kochana, droga Mamusiu.

Jakżeż jestem szczęśliwa, iż mogę dziś ulżyć swemu kochającemu sercu i wypowiedzieć, co ono dla Ciebie czuje, Mateńko.
Otóż pragnie to moje serduszko, aby Ci było na świecie dobrze, abyś nie płakała nigdy i nie smuciła się.
Pragnie nadto, abyś cieszyła się zdrowiem i niezamąconem szczęściem, aby wokoło Ciebie biły same przyjazne i kochające serca.
I przyjm dziś odemnie Mamusiu najukochańsza dwa wielkie z duszy mej i wyrosłe dary: Bezgraniczną miłość i niewygasłą za wszystko wdzięczność.

Twoja kochająca córka Zofja
10
Ukochana Mamusiu.

Gdybym miał moc taką, aby wszelkie dla Ciebie zebrać dobra, złożyłbym Ci je w ofierze.
Gdybym był w stanie wołałbym na świat cały: Znieście skarby ziemi całej i u stóp mej najlepszej złóżcie Matusi…
Alem w tym razie bezsilny i głos mój byłby napróżny.
Niebędę więc wołał o to, co ziścić się nie może, lecz złożę dar z tego, co jest moją niezaprzeczoną własnością.
Daję Ci serce moje, to serce tak wielką ku Tobie miłością i wdzięcznością pałające, że z nadmiaru uczuć zda się zamrzeć za chwilę.
Weź to wierne i uwielbiające Cię serce wierz, że większy to dar nad wszystkie inne, bo trwalszy i droższy nad inne.

Kochający Twój syn
Leon.

Życzenia na nowy rok dla mamy. Jakie życzenia złożyć mamie w nowym roku? (proza)

1

Droga, ukochana Mamo!
W dniu tak uroczystym Nowego Roku śpieszę złożyć Ci moje życzenia, jako dowód mej wielkiej dla Ciebie miłości i przywiązania i mej bezgranicznej za wszystko, coś dla mnie zrobiła, wdzięczności.
Oby Bóg Ci wszystkim Twoim chęciom i zamiarom błogosławił, oby dał Ci siły do dalszej pracy nad dziećmi, do czuwania nad ich krokami i kierowania sercem.
Obiecuję Ci w tym dniu przeznaczonym na wygłaszanie życzeń postępować wskazaną mi przez Ciebie, najdroższa Mamo, drogą i być zawsze Twą pociechą i chlubą

Wdzięczny i kochający Syn
Ryszard
2

Kochana moja Mamusiu!
I znów minął rok jeden i znów o rok jestem starsza a i bardziej jeszcze kochająca Mamusię najmilszą! Nie miej nigdy zmartwienia ni smutku, bądź zawsze szczęśliwa i zadowolona, a niech dobrobyt nie opuszcza Cię nigdy.
Byłaś dla mnie od dni mego zarania dobrym aniołem, nad memi krokami czuwającym, świeciłaś mi zawsze przykładem… Bądź za to błogosławiona!.. A i bez miary szczęśliwą…

Twoja bardzo kochająca
Córka Eugenja
3

Mamusiu umiłowana!
Niech ten Rok Nowy zmaże z życia Twego pamięć o smutkach przebytych i niech nie przysparza nowych trosk i kłopotów. Bądź szczęśliwa i pełna radości i kochaj mnie nadal, pomimo wad moich i niedoskonałości.
Ja ze swej strony obiecuję Ci być posłusznym i iść drogą szlachetną przez życie całe

Kochający syn
Leonard
4

Najdroższa Mamusiu!
Przeminął rok stary ze swemi kłopotami i smutkami a nastał rok nowy, Daj Boże, aby Ci przyniósł od dnia najpierwszego wszystko co najlepsze i najpomyślniejsze.
Powodzenie, dostatek, miłość ludzka, niech Ci towarzyszą w Twem życiu, nie zaznaj smutnych chwil zawodu i rozczarowań. Miej zawsze pogodę w sercu i uśmiech na twarzy i kochaj nas Mamusiu najmilsza tak, jak my Cię kochamy, a zwłaszcza kochająca Cię całem sercem

Córka Emilja

Życzenia na nowy rok dla mamy (wierszem). Jakie życzenia złożyć mamie na nowy rok?

1

Mamusiu droga
Miej łaskę Boga
Przez całe życie Twe
Miej zdrowie, siły
Oby Ci wiły
Wieniec życzenia me.
Bądź nam szczęśliwa
I beztroskliwa
Jak ptaszek w gniazdku swem
Chwila szczęśliwa
Przyjaźń prawdziwa
Niech będą
W życiu Twem.

 

2

Niech Ci rok nowy szczęścia przysporzy
Niech wszystko dla Cię dobrze się złoży
Nie zaznaj smutku ani zmartwienia
Nie wiedz, czem chwile są zniechęcenia

Przez ten rok cały miej złota dużo
I niech Ci zdrowie i siły służą.

 

3

Bądź zawsze wesoła i zawsze szczęśliwa
I niech Ci na niczem, ach nigdy nie zbywa.
Wśród dzieci Swych grona nad wszystko kochana
Od wszystkich bądź ludzi czczona, szanowana.
A w tym nowym roku przyjm serca pragnienia,
Niech Ci się zło każde w radość wnet zamienia.

 

4

Mamusieczko droga, Mamusieczko miła,
Przyszła Twa córeczka, aby Ci życzyła.
O najdroższa moja, Mamusiu kochana,
Bądź zawsze szczęśliwa, bądź rozradowana.
Niechaj smutek żaden nie mąci radości
A pogodna cisza na licu Twem gości.

Jakie życzenia złożyż mamie na imieniny (wierszem)?

1

Cóż Ci życzyć droga, miła?
Byś szczęśliwa zawsze była,
Nie zaznała czem kłopoty,
Miała zawsze dzionek złoty.

2

Jak tę gwiazdkę na niebie
Kocham matuś ja Ciebie,
Kocham mocno, serdecznie
Kochać będę Cię wiecznie.

3

Zawitał dzionek,
Jam jak skowronek
Ślę hymn do Boga,
Mateńko droga,
Byś zdrowa była
I długo żyła.

4

Kwiateczek Ci daję
Błękitny malutki,
Bom sam jak kwiatuszek
Taki niedużutki.
Mówi ta roślinka,
Że Twoja dziecinka
Kochać będzie wiecznie,
Prawdziwie, statecznie.

5

Cóż Ci dam w ofierze?
Powiem Tobie szczerze,
Że prócz serca mego
Nie mam nic innego.
Więc bierz je dla Siebie,
Ono kocha Ciebie.

6

Ile gwiazdek na niebie
Tyle życzeń dla Ciebie,
Ile głosów ptaszęcych
Tyle pragnień i więcej
Abyś wieki przeżyła,
I szczęśliwa wciąż była.

7

Mamusiu droga,
Proszę dziś Boga,
Byś zdrowie miała,
Złego nie znała.

8

Nie znaj mamo czem są troski,
Niech Cię strzeże anioł boski,
Niech odgania smutek wszelki,
Nie miej bólu ni kropelki.

9

Złote kłosy
Pod niebiosy
Wznoszą się błyszczące,
A syneczek
Twój kwiateczek
Życzeń ma tysiące.
Bądź szczęśliwa,
Beztroskliwa,
Matuś ukochana,
O to proszę,
Modły wznoszę
Od samego rana.

10

Jak dzwoneczki na łące
Tak serduszko me drżące
Kiedy życzę ja Topie
W dniu Imienin Twych dobie.
Żyj szczęśliwie na świecie,
Modły o to śle dziecię.

11

O, mamusiu najdroższa.
Niech Ci szczęście służy,
Bądź bogata, bez troski,
Żyj nam jak najdłużej.

12

Gdy słoneczko zaświtało,
Wnet w serduszku zajaśniało
I przybiegłam do Matuśki
Aby dostać od Niej buźki,
By uścisnąć w Imieniny
I powiedzieć: Ach! jedyna,
Mamusieńko ukochana,
Z nieba dla nas tu zesłana,
Żyj nam długo, wieki całe
O to błaga córuś mała.

13

Mamusiu moja!
Dziecina Twoja
Woła co siły:
Miejże dzień miły
Przez wieki całe
I szczęście trwałe.

14

Ach! mamusiu droga,
Jakaż chwila błoga
Dla mnie dziś małego
Syneczka Twojego…
Weź serduszko moje,
Od dziś będzie Twoje.

15

Chociem chłopiec mały,
Lecz w uczuciach stały,
Kocham z serca mego,
Serca dziecięcego.
I wołam do Boga,
Mamusieczko droga,
Abyś zdrową była,
Długo w szczęściu żyła.

16

Na Twe Imieniny
Matuś mój jedyny,
Daję przyrzeczenie,
Że się już odmienię,
Będę się już stale
Uczyć doskonale.

17

Nikt dziś nie jest w stanie,
Wysłowić kochanie,
Wyższa ponad słowa
Jest serca wymowa,
Z serca życzę swego
Dobra Ci wszelkiego.

18

Życzę ci mamusiu,
W dzień Twego Imienia:
Niech wszystko niemiłe
W dobre Ci się zmienia.
Niech kwieciem usłana
Będzie Twoja droga,
Niech czuwa nad Tobą
Oko Pana Boga.

19

Miałem mówić dużo,
Lecz pamięć nie służy,
Gdyż jestem malutki
I jeszcze głupiutki,
A więc ucałuję,
Gdyż bardzo miłuję.

20

O, Mamusiu złota
Nie znaj czem kłopoty,
Miej pieniędzy dużo,
Niech Ci zdrowie służy.

21

Nie miej chmur czarnych, nie znaj czem zgryzoty,
Niech omijają Cię troski, kłopoty,
Cisza słoneczna niech Cię opromienia,
Ciężkie zawody w ufność, wiarę zmienia.
Niech łza u oczu nigdy nie zawiśnie
Niech serca Twego ból żalu nie ściśnie
I miej pociechę z kochających dzieci,
Dla których przykład Twój, jak słonko świeci.

22

Choć na łące
Jest tysiące
Kwiecia przeróżnego
Więcej życzeń masz Mamusiu
Od dziecięcia Swego.
Bądź szczęśliwa
Bądź wesoła
Mamusiu jedyna
Życzeń setki i tysiące
Przyjm od Swego syna.

23

Oby Ci losy dały szczęścia dużo
I niech Ci zdrowie i spokój wciąż służą.
Nie znaj czem troska, nie znaj czem zmartwienia,
Niech Ci się smutek w radość wciąż zamienia.
Z dziecka Twojego miej pociechę wszędzie,
Niech chlubą Twoją i zaszczytem będzie,
Niech łza w Twem oku nigdy nie postanie
Nie znaj czem bólów serdecznych otchłanie.

24

Mamusiu droga,
Miej łaskę Boga,
Z nią łatwy z życiem
Bój…
Miej siły, zdrowie…
Resztę dopowie
Serdeczny uścisk
Mój.

25

Chcesz bym życzyła — cóż znaczą słowa?
Najlepszą z wszystkich jest serca mowa
Gdyby zdołało wyrzec co czuje
Jak Twa dziecina Ciebie miłuje,
Wtedy dopiero Tybyś wiedziała,
Jak miłość moja jest wiecznotrwała.

26

O, gdybym mogła serce Ci otworzyć
I miłość moją okazać Ci, droga…
O, gdybym mogła chwili takiej dożyć,
Aby gdy przyjdzie na Cię chwila sroga
Módz życie swoje złożyć Ci w ofierze..
Dopiero wtedy, ach! zupełnie szczerze
Piszę Ci tutaj… byłabym szczęśliwa!…

27

O! kwiaty, wonne kwiaty, ach! powiedźcież proszę
Jaką miłość ja w sercu dla mamusi noszę.
O! góry, wielkie góry, o! kwietne doliny,
Powiedźcie, ach! powiedźcie Mamusi jedynej
Że Ją kocham, pamiętać będę przez me życie,
O Niej, Która w dzieciństwie i w życia rozkwicie
Była moim aniołem, zawsze, wszędzie razem
Poświęcenia, miłości i cnoty obrazem.

28

Chciałbym ptaszkiem być,
Przy Tobie marzyć, śnić,
Odsuwać ból i żal
Ze smutnych życia fal,
U Twoich czuwać nóg
Aż nas zabierze Bóg.
U wiecznych niebios drzwi
Rzec: Matko, dzięki Ci!

29

Choćby dziś deszcze i grady biły
To dzień dzisiejszy byłby mi miły,
Gdyż mogę złożyć swoje życzenia
Z racji Twojego, Mamo, Imienia.
Cóż powiem Tobie, droga, jedyna?
Cóż dziś usłyszysz od swego syna?
To, czego pragnę i przez rok cały,
Czego pragnąłem, kiedym był mały,
Abyś Ty zdrową i szczęsną była
Cierpień i smutków byś nie znosiła,
Abyś nie znała czem troski wszelkie,
Czem są zawody, zwątpienia wielkie.

30

O, szczęsne to chwile młodości,
Gdy radość i ufność w nas gości,
Gdy wszystkim a wszystkim się wierzy,
I wartość z pozorów się mierzy,
Lecz chwile te szybko przeminą
Z zawodu łzy ciche popłyną…
A wtedy, ach! cóż mi zostanie?
To wierne matczyne kochanie,
I wspomnień dziecięctwa bez miary
Co dzionek ozłocą nam szary.
Więc żyj nam mamusiu szczęśliwa
Na niczem niech nigdy nie zbywa.Podobne artykuły ze strony:

Jak bardzo to było pomocne?

ściągnij gwiazdki z nieba by to ocenić

średnia 5 / 5. ilosc głosów: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.