Jak zdiagnozować PTSD (zespół stresu pourazowego)?

Psychika, psychoterapia

5
(4)

PTSD zostało opisane zarówno w ICD jak i w DSM (oba te systemy mają bardzo podobne kryteria), w niniejszym artykule przedstawimy diagnostykę wg DSM-5

Te kryteria diagnostyczne dotyczą dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6 roku życia. Dla dzieci w wieku 6 lat i młodszych określone są dodatkowe kryteria.

Kryterium A: Narażenie na traumatyczne wydarzenie

Osoba doświadczyła sytuacji zagrażającej życiu lub sytuacji poważnego urazu fizycznego lub sytuacji zagrożenia poważnym urazem lub sytuacji wykorzystywania seksualnego w jednej lub kilku z następujących opcji:

 • Ofiarą takiego zdarzenia była jednostka.
 • Osoba ta była bezpośrednim świadkiem podobnego zdarzenia, w którym ofiarą był ktoś inny.
 • Osoba ta otrzymała informację, że traumatyczne wydarzenie przydarzyło się członkom jego rodziny lub bliskich przyjaciół; jednak takie zdarzenie musi być gwałtowne lub być wypadkiem.
 • W związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych jednostka doświadczała powtarzających się traumatycznych lub okropnych doświadczeń, takich jak np. udział w zespole ratowniczym zbierającym ludzkie szczątki, czy praca z dziećmi, które padły ofiarą wykorzystywania lub wykorzystywania seksualnego. Uwaga: Niniejsze kryterium nie ma zastosowania do oglądania elektronicznych źródeł informacji, telewizji, filmów i fotografii, chyba że oglądanie to jest związane z obowiązkami zawodowymi jednostki.

Kryterium B. Trwałe wspomnienia, bądź retrospekcje traumatycznego wydarzenia

Występuje jeden lub więcej z następujących objawów kompulsywnego ponownego doświadczania zdarzenia , które pojawiły się po doświadczeniu zdarzenia traumatycznego:

 • Powracające mimowolne, natrętne i niepokojące wspomnienia traumatycznego zdarzenia.
 • Ponowne doświadczanie patologiczne (retrospekcja, flashback) w PTSD
 • Reakcje dysocjacyjne (na przykład iluzje i halucynacje), w których jednostka czuje i zachowuje się tak, jakby traumatyczne wydarzenie miało miejsce ponownie w danej chwili. Kryterium to obejmuje również objawy dysocjacyjne, które pojawiają się w momencie przebudzenia lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. W takim przypadku jednostka może doświadczyć całkowitej utraty kontaktu z rzeczywistością. W PTSD daty związane z traumatycznym wydarzeniem mogą wywoływać silne negatywne emocje.
 • Intensywne bolesne doświadczenia spowodowane zewnętrzną lub wewnętrzną sytuacją przypominającą traumatyczne wydarzenia (takie jak określone daty, warunki pogodowe lub miejsce przypominające miejsce, w którym doszło do urazu).
 • Reaktywność fizjologiczna w sytuacjach, które zewnętrznie lub wewnętrznie przypominają jakiś aspekt zdarzenia traumatycznego.

Kryterium C: Uporczywe unikanie i odrętwienie emocjonalne

Tendencja do uporczywego unikania tego, co może być związane z wydarzeniem traumatycznym, a unikanie to pojawia się po doświadczeniu sytuacji traumatycznej i potwierdza co najmniej jeden z dwóch następujących objawów:

 • Wysiłki podjęte w celu uniknięcia przywoływania wspomnień, myśli i uczuć związanych z traumatycznym wydarzeniem.
 • Chęć unikania rzeczy, które mogą przypominać o traumatycznym wydarzeniu (unikanie rozmów, działań, przedmiotów, sytuacji, kontaktu z określonymi osobami, odwiedzania miejsc), jeśli wywołują niepokojące wspomnienia, myśli lub uczucia związane z traumatycznym wydarzeniem.

Kryterium D: Utrzymujące się objawy zwiększonej aktywacji, które wcześniej nie występowały

Zaburzenia procesów poznawczych i stanu emocjonalnego, które nie były obserwowane lub nie były tak intensywne przed doświadczeniem traumatycznego wydarzenia. Aby potwierdzić diagnozę, osoba musi wykazywać co najmniej dwa z następujących objawów:

 • Niezdolność do zapamiętania ważnych aspektów traumatycznego wydarzenia, a ten objaw nie jest związany z takimi czynnikami, jak urazowe uszkodzenie mózgu lub używanie substancji.
 • Osoby z PTSD często mają negatywne przekonania i oczekiwania wobec siebie.
 • Utrzymujące się negatywne przekonania i oczekiwania dotyczące siebie, innych lub otaczającego ich świata (na przykład przekonanie „jestem zły” lub „nie będę mógł zrobić kariery, nie będę mógł założyć rodziny” itp. .).
 • Ciągłe osądzanie siebie lub innych, jeśli dana osoba uważa siebie lub innych za odpowiedzialne za traumatyczne wydarzenie lub jego konsekwencje.
 • Drażliwość.
 • Utrzymujące się negatywne emocje związane z traumatycznym wydarzeniem (np. strach, złość, poczucie winy, wstyd ).
 • Stałe zauważalne zmniejszenie zainteresowania wydarzeniami i czynnościami, które wcześniej były istotne dla jednostki, niechęć do uczestniczenia w nich.
 • Poczucie wyobcowania, obojętności, braku zaangażowania emocjonalnego w stosunku do innych ludzi, poczucie obcości wśród otaczających ludzi.
 • Trwały spadek zdolności do przeżywania pozytywnych emocji lub uczuć miłości .

Kryterium E: Zmiany w reaktywności układu nerwowego

Aby potwierdzić diagnozę, osoba musi wykazywać co najmniej dwa z następujących objawów:

 • Drażliwość, wybuchy złości lub agresywne zachowanie wobec ludzi lub przedmiotów.
 • Niebezpieczne dla samej jednostki lub autoagresja (zachowania autodestrukcyjne).
 • Ciągły stan podwyższonej czujności.
 • Przerażające reakcje na drobne bodźce.
 • Naruszenie koncentracji.
 • Zaburzenia snu.

Kryterium F: Czas trwania objawów przez ponad 1 miesiąc

Aby można było postawić diagnozę, objawy opisane w kryteriach B, C, D i E muszą występować dłużej niż miesiąc

Kryterium G: Znaczący spadek funkcjonalności

Objawy te powodują klinicznie istotne upośledzenie funkcjonowania organizmu pacjenta i prowadzą do problemów w życiu zawodowym i społecznym lub problemów w innych ważnych obszarach życia jednostki.

Kryterium H. Wykluczenie innych możliwości

Opisane powyżej zaburzenia percepcji nie dotyczą fizjologicznego działania jakichkolwiek substancji (np. narkotyków, narkotyków, alkoholu) ani przejawów napadów padaczkowych.Podobne artykuły ze strony:

Jak bardzo to było pomocne?

ściągnij gwiazdki z nieba by to ocenić

średnia 5 / 5. ilosc głosów: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *